Hoppa till sidans innehåll

Avgifter


 

Medlemsavgift

För att delta i vår verksamhet krävs att man är medlem i föreningen och att man
betalar sin träningsavgift. Medlemsavgiften är en stadgeenlig avgift, som ger grundläggande medlemsrättigheter i föreningen. I medlemsavgiften ingår en föreningsförsäkring för åkaren. Medlemsavgift erläggs per år och kan betalas som enskilt- eller som ett familjemedlemskap. Som tävlingsåkare önskar vi att hela er familjen har medlemskap. Medlemskapet gäller från juli till juni
 • Enskild medlem 150 kr
 • Familjemedlemskap 300 kr

Skridskoskola

Terminsavgift: 1000-1200 kr/termin för ca 10-12 gånger à 50 minuter. Avgiften kan skilja sig beroende på antalet gånger per termin och ishall
Leo-märken: 50 kr/märke

Träningsavgift tävlingsåkare

Träningsavgiften för tävlingsåkare är uppdelad på ordinarie säsong och eftersäsong. Storleken på träningsavgiften under ordinarie säsong och eftersäsong grundar sig på antalet träningspass per vecka som åkaren deltar i. Avgiften betalas per termin (dvs 1 gång på ht och 1 gång på vt) under ordinarie säsong samt separat för eftersäsong.
Det är vid dessa brytpunkter som träningsavgiften kan justeras om antal träningspass för åkaren har förändrats varav det är viktigt att åkaren meddelar ändringar till kassören. Träningsavgiften betalas i sin helhet för hela säsongen och återbetalas ej om åkare byter klubb eller slutar.
Säsongen hos Isdala KK räknas från v36 till v13 där höst-, jul,- samt sportlov ligger utanför verksamheten. Vecka 31-36 anordnas någon form av lägerverksamhet och försäsongsträning av klubben. Avgifterna är satta per timma beroende på tävlingsklass och vilken mängd åkare väljer att träna. Vid lovverksamhet samt veckor som ligger utanför ordinarie säsong, tas anmälan upp vid deltagande om inte ordinarie avgifter utgår. Eftersäsong gäller från v14 till v24 beroende på istillgänglighet. Priset är olika från säsong till säsong beroende på mängden tilldelad is från förbundet.

A-serie och Elitserieavgifter

Utöver dessa grundläggande tränings- och tävlingsavgifter finns det separata avgifter för åkare som är med i A- resp. Elitserien. Dessa avgifter är en kostnad som SKF tar ut för att administrera dessa tävlingsserier.
 • Avgift A-serien betalas in 2 gggr per säsong 500 kr/termin
 • Avgift Elitserien betalas in 1 gång per säsong 1500 kr/år

Tränaravgifter

Deltar man i tävlingar betalar alla åkare sina egna kostnader i form av anmälningsavgiften, ev. tränararvode, resa, logi och mat. I största möjliga mån tillhandahåller klubben egen tränare för varje tävlande åkare, men med hänsyn till ekonomi och tillgänglighet av egen tränare så kan andra tränare anlitas på plats.

 • Tränararvode inom Göteborgsdistriktet (13 klubbar) ingår i träningsavgiften.
 • Tränararvode för ordinarie tävlingar tilldelats av SKF och/eller träningarutanför distriktet 250 kr/dag.
 • Anmälningsavgift Stjärntävling 325 kr
 • Anmälningsavgift Klubbtävling 1 program 425 kr
 • Anmälningsavgift Klubbtävling 2 program 625 kr
 • Anmälningsavgift A tävling 1 program 525 kr
 • Anmälningsavgift A tävling 2 program 875 kr
 • Anmälningsavgift Elitserietävling 1075 kr
Bestämmelserna för tävlingsavgifterna är enligt beslut från SKF och är olika beroende på klass. De ses över årligen av SKF.

Tävlingslicens

För att få tävla behöver varje åkare en tävlingslicens vilket betalas in av klubben och faktureras sen ut till åkaren. I Tävlingslicensen ingår en olycksfallsförsäkring i Folksam
 • Licensavgift 350 kr

Koreografi och Musik

Koreografi av program sker utanför ordinarie träningar och bokas ihop med tränare. Koreografi kan ske på separat istimma, under sin egen träningstid alternativ någon annans grupps träningstid. Allmänhetens åkning finns också
 • Avgift koreografi (stäm alltid av priset med din tränare innan lektion)

          Steg 2 tränare: 325 kr /tim

          Steg 4 tränare: 400 kr/tim

 • Avgift koreografi nyblivna tävlingsåkare (paketpris) 500 kr. Då ingår förberedelser för koreografen, 2 timmars is (2x50 min), koreografiträning på klubbens is. Klubben tillhandahåller tränare/koreograf
 • Avgift musik varierar allt ifrån 250 kr till 600 kr beroende på vem man anlitar. Prata med tränare om vem man kan anlita för klippning av musik
 • Avgift iskostnad under huvudsäsong 50 kr/tim under gruppträning. Ingen iskostnad på sin egen gruppträning.
 • Avgift egen is utöver ordinarie verksamhet och under huvudsäsong 242 kr/tim
 • Eftersäsong- och försäsongsis gäller andra kostnader.
I regel har åkare programmet i två säsonger.
Under innevarande säsong har åkarna lämpligen inte samma musik inom klubben. Det går gärna bra att "ärva" musik. Tränarna ska ha lista på detta.

Testavgifter

Vid eget arrangerat test utgår testavgifter för åkare. Åkare måste har betalt licensavgift för att kunna testa.
 • Avgift per test 200 kr
 • Avgift för resttest 100 kr
 • Avgift tävlingstest 250 kr (registreringsavgift från SKF)
 • Avgift för medföljande tränare vid test hos annan klubb 100 kr/åkare (vid minst 5 åkare).
Testavgift i annan klubb betalas på plats vid testtillfället.

Extra träningar, läger eller andra arrangemang 

Det kan förekomma extra träning, läger arrangerat på loven eller andra arrangemang under säsongen vilket debiteras de åkare som deltar. Vi i Isdala konståkningsklubb arrangerar bland annat höst, jul, sport- och sommarläger. Mer specifik information om våra läger hittar du på fliken om läger. 

Tränarutbildningskostnad

 Klubben har arbetat fram en tränarutbildningstrappa där klubben bekostar utbildning för sina åkare under vissa förutsättning och åtaganden. Fråga styrelsen om mer information om ni är intresserad

Uppdaterad: 13 MAR 2019 13:50 Skribent: Linda Mixe
Epost: This is a mailto link

 

CORONAVIRUS INFORMATION

Isdala KK följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande träning se här.

Läs mera på Svenska konståkningsförbundets  hemsida.

 

 

 

 

 

 

besöksräknare
räknare

 

Följ Isdala KK på facebook

 

sponsorhuset

Stöd Isdala KK via sponsorhuset 

 

grasroten_140x140

Stöd Isdala KK via Svenska Spel

 

 

 

  

Postadress:
Isdala Konståkningsklubb - Konståkning
Kamgatan 20
41573 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info