Hoppa till sidans innehåll

Avgifter


 

Medlemsavgift

För att delta i vår verksamhet krävs att man är medlem i föreningen och att man
betalar sin träningsavgift. Medlemsavgiften är en stadgeenlig avgift, som ger grundläggande medlemsrättigheter i föreningen. I medlemsavgiften ingår en föreningsförsäkring för åkaren. Medlemsavgift erläggs per år och kan betalas som enskilt- eller som ett familjemedlemskap. Som tävlingsåkare önskar vi att hela er familjen har medlemskap. Medlemskapet gäller från juli till juni
 • Enskild medlem 150 kr
 • Familjemedlemskap 300 kr

Skridskoskola

Terminsavgift: 1000-1200 kr/termin för ca 10-12 gånger à 50 minuter. Avgiften kan skilja sig beroende på antalet gånger per termin och ishall
Leo-märken: 50 kr/märke

Träningsavgift tävlingsåkare

Träningsavgiften för tävlingsåkare är uppdelad på ordinarie säsong och eftersäsong. Träningsavgiften under ordinarie säsong och eftersäsong grundar sig på antalet träningspass per vecka som åkaren deltar i. Avgiften betalas per termin (dvs en gång på ht och en gång på vt) under ordinarie säsong. Separat avgift för eftersäsong.
Det är vid dessa brytpunkter som träningsavgiften kan justeras om antal träningspass för åkaren har förändrats beroende på byte av grupp t ex.
Träningsavgiften betalas i sin helhet för hela huvudsäsongen och återbetalas ej om åkaren slutar i Isdala KK.
Huvudsäsongen i Isdala KK sträcker sig från ca v34 till ca v13 där träning på skolloven kan ingå. Vilka skollov som ingår i träningsavgiften informeras om i inbjudan till respektive säsong/termin. V.31-33 anordnas vanligtvis någon form av lägerverksamhet och försäsongsträning.
Träningsavgift på försäsong eller läger är satta per timma beroende på tävlingsklass och träningsmängd för respektive grupp.
Vid lovverksamhet samt veckor som ligger utanför ordinarie säsong, gäller särskild anmälan och separata avgifter. Eftersäsong gäller från ca v14 till v24 beroende på istillgänglighet. Priset är olika från säsong till säsong beroende på mängden tilldelad is från förbundet.

A-serie- och Elitserieavgifter

Utöver dessa grundläggande tränings- och tävlingsavgifter finns det separata avgifter för åkare som är med i A- resp. Elit-serien. Dessa avgifter är en kostnad som SKF tar ut för att administrera dessa tävlingsserier.
 • Avgift A-serien betalas in 2 ggr per säsong 500 kr/termin
 • Avgift Elitserien betalas in 1 gång per säsong 1500 kr/år

Tränaravgifter

Åkare som deltar på tävlingar betalar sina egna kostnader i form av anmälningsavgift,  tränararvode, resa, logi mm.

Klubben beslutar inför varje säsong vilka klubb- och stjärntävlingar som åkarna erbjuds tävla och klubben planerar då medföljande tränare till dessa tävlingar. Väljer åkare att tävla på annan tävling planerar och ordnar åkaren allt kring denna och står för alla kostnader.

I A- och Elit-serien tillhandahåller klubben tränare för tävlande åkare i första hand på s.k. ordinarie tävlingar. Även inlånad tränare förekommer på ordinarie tävlingar.

På s.k. reservtävlingar tillhandhåller klubben vanligtvis inte medföljande tränare utan inlånad tränare planeras i första hand.

Hänsyn tas till kostnaden för klubben för medföljande tränare inklusive kostnader för resa och logi på respektive tävling.

 • Tränararvode C-testade åkare stjärntävling är 150 kr/dag.
 • Tränararvode B-testade åkare på klubb- eller stjärntävling 250 kr/dag.
 • Tränararvode A-testad åkare på A-serietävling och klubbtävling 250 kr per program.
 • Tränararvode Elitserien 250 kr per program på tävlingar i närområdet.
 • Anmälningsavgift Stjärntävling 360 kr
 • Anmälningsavgift Klubbtävling 1 program 465 kr
 • Anmälningsavgift Klubbtävling 2 program 685 kr
 • Anmälningsavgift A tävling 1 program 575 kr
 • Anmälningsavgift A tävling 2 program 975 kr
 • Anmälningsavgift Elitserietävling 1075 kr
Bestämmelserna för anmälningsavgifterna är enligt beslut från SKF och är olika beroende på tävlingsklass. Dessa ses över årligen av SKF.

Tävlingslicens

För att få tävla och deltagar på test behöver varje åkare en tävlingslicens vilket betalas in av klubben och faktureras sen ut till åkaren. I Tävlingslicensen ingår en olycksfallsförsäkring i Folksam
 • Licensavgift 350 kr

Koreografi och Musik

Koreografi av program sker i första hand utanför ordinarie träning, förslagsvis på Allmänhetens åkning. Detta för att kunna hålla fortsatt hög kvalitet på våra ordinarie isträningar.
Koreografi kan ske på separat/privat bokad istid som är möjligt att boka via klubben och betalas då av åkaren (f.n. 260 kr/tim på huvudsäsong; 900 kr/tim på för- och eftersäsong).
OBS: åkaren står för eventuella avbokningskostnader.
Sök ledig is via länken:
Koreografi kan ske på åkarens egen träningstid om detta är godkänt av tränarna och övriga åkares träning håller fortsatt hög kvalitet.
I undantagsfall, och med tränares och styrelsens godkännande, kan koreografi bokas på annan grupps träningstid, dock inte på högre grupps is. Extra avgift per tim: 100 kr på huvudsäsong. För- och eftersäsong gäller annan taxa.
 • Avgift koreografi (stäm alltid av priset med din tränare innan lektion)

          Steg 2 tränare: 325 kr /tim

          Steg 4 tränare: 400 kr/tim

 • Avgift koreografi nyblivna tävlingsåkare (paketpris) 500 kr. Då ingår förberedelser för koreografen, 2 timmars is (2x50 min), koreografiträning på klubbens is. Klubben tillhandahåller tränare/koreograf
 • Avgift musik varierar allt ifrån ca 250 kr till ca 600 kr eller mer beroende på vem man anlitar. Prata med tränare om vem man kan anlita för klippning av musik.
 • Avgift iskostnad under huvudsäsong 50 kr/tim under gruppträning. Ingen iskostnad på s
 • Avgift egen is utöver ordinarie verksamhet och under huvudsäsong 260 kr/tim
 • Eftersäsong- och försäsongsis gäller f.n. 900 kr/tim
I regel har åkare programmet i två säsonger.
Under innevarande säsong har en åkare lämpligen inte samma musik som annan åkare inom klubben. Det går bra att "ärva" musik. Tränarna ska ha lista på detta.

Testavgifter

Vid eget arrangerat test utgår testavgifter för åkare. Åkare måste har betalt licensavgift för att kunna testa.
 • Avgift per test 200 kr
 • Avgift för resttest 150 kr
 • Avgift tävlingstest 250 kr (registreringsavgift från SKF)
 • Avgift för medföljande tränare vid test hos annan klubb 100 kr/åkare (vid minst 5 åkare; vid färre antal åkare betalas den faktiska kostnaden för medföljande tränare).
Testavgift i annan klubb betalas vanligtvis på plats vid testtillfället till den arrangerande klubben.

Programgenomgång, extra träningar, läger, andra arrangemang 

Extra träningar, läger eller andra arrangemang kan förkomma under säsongen, vilket debiteras de åkare som deltar efter anmälan.

 • Avgift för medföljande tränare på programgenomgång 100 kr per dag och åkare vid minst 5 åkare.

Tränarutbildningskostnad

 Klubben har arbetat fram en tränarutbildningstrappa där klubben bekostar utbildning för sina åkare under vissa förutsättning och åtaganden. Fråga styrelsen om mer information om ni är intresserad.

Uppdaterad: 13 MAR 2019 13:50 Skribent: Linda Mixe
E-post: This is a mailto link

ANMÄLAN TILL ISDALA KK SKRIDSKOSKOLA:

anmalan-isdala-kk-skridskoskola-hosten-2022.html

 

CORONAVIRUS INFORMATION

Isdala KK följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande träning se här.

Läs mera på Svenska konståkningsförbundets  hemsida.

serneke.jpg

 

 

  

 

 

besöksräknare
räknare

 

Följ Isdala KK på facebook

 

sponsorhuset

Stöd Isdala KK via sponsorhuset 

 

grasroten_140x140

Stöd Isdala KK via Svenska Spel

 

 

 

  

Postadress:
Isdala Konståkningsklubb - Konståkning
Kamgatan 20
41573 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info